Brazilian Rain Tree (Chloroleucon tortum)

Brazilian Rain Tree (Chloroleucon tortum)

Regular price $95.00 Sale

Growing inside a 8 x 6 clay pot.